Apontaments

Un pôcs di apontaments di no pierdi.
Sabide ai 28 di Otubar grande cunvigne a 9 di matine e dopo a 3 dopomisdì in Borc di Trep a Udin: protagonist il Grant Dizionari Talian-Furlan dal CFL2000, che cumò la ARLEF e à publicât ancje in cjarte.Domenie a 6 di sere, in fiere a Torean, te suaze di GOOD, e sarà presentade ancje la mape cul librut in plui lenghis "Tipicamente Friulano - Une regjon di cerçâ - Una regione da assaporare - Eine Genussregion"
Lunis di sere a 9 tal centri civic di Tavagnà un apontament di no pierdi cu lis tradizions e lis sugjestions de gnot dai muarts (cun Carli Pup e Checo Tam)


Mostre dal Friûl di Magance a ColorêtL'Istitût Achil Telin al inmanee tal cjistien di Colorêt il festival "D'incjant l'incjant", par curtmetraçs cun teme ispirât di mîts, contis e flabis.
A fâi di suaze e sarà une mostre su lis figuris de tradizion popolâr furlane, cul materiâl de mape "Friûl di Magance" tornât a presentâ intune mostre e intun librut.
No stait a pierdisi la scree, cheste sabide di sere a 18.00, cun me e Luigino Peressini!

Scjalade a Malanyeu

Dopo 15 mês, infin si torne a scjalâ.
Un cret calcari dut a sgrubulis, che a viodilu di sot al somee plen di presis, ancje masse facil, invezit a lâ sù si sint che lis busis e lis poiis no son dutis buinis e che pardabon al è un V grât, da pît fin insom, il massim che o pues permetimi par cumò.